ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007360967
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2469
4461
10959
94796
120823
7360967
Your IP: 3.85.245.126
2019-10-22 16:30

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
jesus_guitar.jpgรูป-ภาพศักดิ์สิทธิ์
ทำไมโบสถ์คาทอลิกจึงมีรูปปั้นและรูปวาดมากมาย
เป็นการนับถือรูปเคารพหรือเปล่า  ??????

ตามคำสอนของเราคาทอลิก จากบทข้าพเจ้าเชื่อ เราสวดว่า "...พระองค์(พระเยซู)ทรงรับเอากายจากพระนางมารีย์พรหมจารีด้วยอานุภาพของพระจิตมาบังเกิดเป็นมนุษย์"
 


จากข้อความเชื่อนี้แสดงให้เรารู้ว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ เมื่อทรงรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงมีรูปร่างหน้าตาเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกประการ ดังนั้นในข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่ 476-477 จึงได้ยืนยันว่า
 
1) โดยที่พระเจ้าทรงยอมรับสภาวะมนุษย์ มีพระกายเช่นเดียวกับมนุษย์ พระพักตร์ในสภาวะมนุษย์ของพระเยซูเจ้าจึงอาจจะวาดให้เห็นได้ (ความเชื่อข้อนี้ได้รับการรับรองจากสภาสังคายนาครั้งที่ 7 นิเช ปี 787) และยอมรับว่าเป็นเรื่องชอบธรรมที่จะมีภาพพระเยซูเจ้าในประมวลภาพศักดิ์สิทธิ์ นักบุญเปาโลพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของท่านให้แก่ชาวกาลาเทียฟังว่า "ชาวกาลาเทียโง่เขลาเอ๋ย ใครสะกดท่านให้มึนงงไปได้ทั้งๆที่ภาพของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว"(กท 3:1)
 
 2) เรายังยอมรับว่าพระกายของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นพระเจ้าที่มีธรรมชาติเป็นจิตบริสุทธ์ที่เรามองเห็นไมใด้ ได้ปรากฏแก่ตาของเราในชีวิตของพระเยซูเอง จึงทำให้เรามนุษย์แลเห็นพระเจ้าได้ และสามารถแสดงออกเป็นภาพศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบต่างๆนั้น เรายังสามารถแสดงความเคารพได้ โดยอาศัยความเชื่อ เราถือว่าการแสดงความเคารพหรือให้เกียรติแก่รูปศักดิ์สิทธิ์ แท้จริงแล้วเป็นการแสดงควารมเคารพต่อตัวบุคคลที่แสดงออกในภาพนั้นเอง
 
ดังนั้นถ้าใครคิดว่ารูปภาพหรือรูปพระนี้ศักดิ์สิทธิ์กว่ารูปพระนั้น จึงเป็นความคิดที่ผิด เป็นการแสดงถึงการนับถือรูปเคารพอย่างแน่นอน แต่ทุกครั้งที่เราเห็นรูปพระ หรือรูปนักบุญ เราจะต้องยกจิตใจของเราคิดถึงเจ้าของหรือตัวจริงเสียงจริงเจ้าของรูปนั้น อย่าติดที่วัตถุ มองเห็นรูปพระก็ให้เรายกจิตใจขึ้นหาพระ และปฏิบัติตนให้ดีตามคำสั่งสอนของพระเจ้า รูปพระเยซูอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพัน แต่เราก็มีพระเยซูเจ้าแท้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

จาก พ่อวัชศิลป์

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ