Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ภาวนาอย่างไรในโลกปัจจุบัน
         สภาพปัจจุบัน คนเรามักจะบอกว่าไม่มีเวลา คิดถึงพระเจ้า ยิ่งการสวดภาวนา หรือการร่วมพิธีกรรมยิ่งแย่ใหญ่ แต่นักบุญเปาโล สอนให้เราสวดภาวนาอยู่เสมอ ภาวนาบ่อยๆ ยิ่งในเวลาที่ถูกประจญ หรือในยามที่มีความยากลำบาก ลองดูคำแนะนำดังนี้

1. หล่อเลี้ยงชีวิตภาวนาด้วยธรรมชาติที่สวยงาม – เปิดหน้าต่างบ้านดูสิ่งแวดล้อม – ต้นไม้ใบหญ้า – จัดสวน – จัดมุม – ตู้ปลา ฯลฯ
2. จัดเวลาเงียบๆ – หามุมสงบๆอ่านพระคัมภีร์หรือคิดถึงพระเจ้า
3. พบใครก็สวดให้คนนั้น – เยี่ยมคนต่างๆ –ทักทาย – ขอพระเจ้าอวยพร
4. สวดผ่านสิ่งของต่างๆที่เห็น – ของขวัญที่ได้ – รูปถ่ายเหตุการณ์ต่างๆ
5. สร้างบรรยากาศในบ้านโดยจัดให้มี – ห้องพระ – มุมพระ – รูปประดับ
6. ภาวนาจากข่าว หรือ หนังสือพิมพ์ - ข่าวที่ดีก็ขอบคุณพระเจ้า ข่าวร้ายก็ขอพระพรจากพระเจ้า
7. ภาวนาจากเพลง ภาพยนตร์ – ดูหนังฟังเพลงก็คิดถึงพระเจ้าได้ – พูดกับพระเจ้าได้ - บอกเล่าความประทับใจให้พระเจ้ารับฟังได้
8. ภาวนายามเจ็บไข้ได้ป่วย – ทั้งเมื่อตัวเราเจ็บป่วยหรือพบเห็นคนอื่นเจ็บป่วย
9. ทำงานให้เป็นการภาวนา – ก่อนการทำงาน ระหว่างการทำงาน หลังการทำงาน
10. ทำความดีพร้อมกับการภาวนา พบใครก็คิดดี – ทำดี – พูดดี - ภาวนาให้ทุกๆคน

เห็นไหมครับ.....การภาวนาไม่ต้องรอเวลาเลย... อยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้... อยู่กับใครก็คิดถึงพระเจ้าได้...ถ้าเพื่อนคนใดอ่านบทความนี้ก็ขอให้ได้รับคำภาวนาจากผม...ทันที..

ขอพระเจ้าประทานพรมากๆครับ
                                     คำสอนดีดี.คอม