ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007340679
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
949
3956
21229
74508
120823
7340679
Your IP: 3.227.233.78
2019-10-17 07:40

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

นักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลาความเป็นมาของแนวคิด
                การเรียนการสอนตามแนวคิดอิกญาเชี่ยน (Ignatian pedagogy) เกิดขึ้นจากนักบวชคาทอลิกชาวสเปนที่มีชื่อเรียกในทางศาสนาว่า นักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา มีชีวิตอยู่ในระหว่าง ปี ค.ศ. 1491-1556  ท่านได้ไปศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยาที่กรุงปารีส และที่กรุงปารีสนี้เองท่านได้ตั้งคณะนักบวช “เยซูอิต” ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1534 การเรียนการสอนของท่านเกิดขึ้นจากการพัฒนาการฝึกปฏิบัติชีวิตจิต  (Spiritual Exercises of St. Ignatius) ที่ท่านได้ปฏิบัติกับผู้มาขอให้ท่านช่วยแนะนำชีวิตจิต ซึ่งต่อมาบรรดาสมาชิกของคณะเยซูอิตได้พัฒนาวิธีการนี้มาใช้ในวงการศึกษาที่สมาชิกของคณะได้จัดตั้งขึ้นในสถานการศึกษาที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เอกสารสำคัญที่มีชื่อว่า The Ratio Studiorum (แผนการศึกษา) ในปี ค.ศ.1599 ได้ถูกนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานของการจัดตั้งและดำเนินงานด้านการศึกษาตามแบบฉบับของนักบุญอิกญาซีโอ หรือเรียกกันว่า โรงเรียนเยซูอิต


    วิธีการสอนในแบบของอิกญาเชี่ยน เกิดจากการรวบรวมคัดสรรผลงานจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้วิธีการสอนที่ดีที่สุดมาใช้ในการเรียนการสอน โดยนักบุญอิกญาซีโอได้ดัดแปลงวิธีการแบบปารีส (Modus Parisiensis) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการสอนที่ใช้ในมหาวิทยาลัยแห่งกรุงปารีสในยุคสมัยของท่าน วิธีการแบบปารีสนี้ได้รวมเข้ากับหลักการเกี่ยวกับวิธีการหลายประการที่ท่านได้พัฒนาขึ้นมาก่อนหน้านี้เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติชีวิตจิต (กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง, 2556: ข้อ 7)

    ในศตวรรษที่ 16 บรรดาเยซูอิตยังไม่ได้อยู่ในยุคสมัยของการนำเสนอวิธีการที่พิสูจน์ความสำเร็จด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยดังเช่น จิตวิทยาพัฒนาการ แต่ด้วยการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้บรรดาครูของโรงเรียนเยซูอิตใส่ใจกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะช่วยในการเรียนรู้และการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง และพวกเขาได้แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติไปให้เผยแผ่ออกไปทั่วโลก อันเป็นการรับรองถึงความเป็นสากลของวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต่อมาได้เป็นบรรทัดฐานสำหรับโรงเรียนเยซูอิตในทุกแห่ง

    กล่าวได้ว่า วิธีการสอนแบบอิกญาเชี่ยนได้รวมเอาลักษณะเฉพาะของวิธีการสอนหลายวิธีซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นโดยนักการศึกษาอื่น ๆ รวมเข้ากับวิธีการสอนแบบเยซูอิต “ตราบเท่าที่วิธีการเหล่านั้นส่งผลดีต่อเป้าหมายการศึกษาแบบเยซูอิต” (กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง, 2556: ข้อ 8)

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ