ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007457761
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
416
6602
18341
61928
129662
7457761
Your IP: 35.175.180.108
2019-11-14 04:05

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิก ประจำปี 2560
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิก ประจำปี 2560
     
ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี จัดการฟื้นฟูจิตใจให้กับครูคำสอนและครูคาทอลิก ในสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 10 – วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” ณ บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท บางนกแขวก โดย คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ เป็นผู้นำการฟื้นฟูจิตใจ มีคุณครูคำสอนและครูคาทอลิกเข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน

      เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ จากพระวรสารลูกา 10:41-42 “แต่พระเยซูตรัสตอบเธอว่า “มารธา มารธา เอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้” คุณพ่อไพศาลได้ให้ข้อคิด “ถ้าต้องเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราก็ควรที่จะเลือกที่จะทำงานที่ไม่มีใครหรือสิ่งใดมาทดแทน ดังเช่น มารีย์ ได้เลือกมานั่งอยู่กับพระเยซูเจ้า

     การทำงานในพระศาสนจักรเป็นคนงานของพระ(ศาสนจักร) เราทำงานหนักทุกวัน งานมีมากมาย มีให้เราทำไม่มีวันหมด แล้ววันหนึ่งก็จะมีคนทำแทนเรา แต่คุณค่าของสิ่งที่เราทำ คือความสัมพันธ์กับพระที่เรามีคือสิ่งที่เราต้องรักษาเอาไว้ให้เข้มแข็งและมั่นคงตราบจนสิ้นชีวิตของเรา บทบาทในชีวิตเราหลายครั้งเราคงต้องเป็นทั้งมารีย์และมารธา และเราคงต้องพยายามเป็นให้ดีที่สุด

     หลังจากนั้นความรู้เกี่ยวกับกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย คริสตศักราช และได้นำไตร่ตรองชีวิตในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์” และให้คุณครูได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตให้แก่กัน หลังจากนั้นใมีการภาวนาสายประคำและชมภาพยนตร์ เรื่อง แม่พระฟาติมา ร่วมกัน โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร ได้ให้ข้อคิดจากการชมภาพยนตร์ เราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการหล่อหลอมความเชื่อให้แก่กัน เป็นต้น ในครอบครัวต้องอบรมความเชื่อให้ลูกหลานให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งและต้องไม่ลืมที่จะเสริมสร้างความศรัทธาในครอบครัว ด้วยการสวดภาวนาด้วยกัน

     เช้าวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 มีการแบ่งปันพระวาจาและการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตให้แก่กัน หลังจากนั้นคุณพ่อไพศาลได้ให้ความรู้ในหัวข้อ “การทำงานโดยใช้สื่อและเครื่องมือต่าง ๆ ในการเจริญชีวิตเพื่อประกาศข่าวดีใหม่” เพื่อให้งานที่เราทำนั้นเป็นการประกาศข่าวดีที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และจบด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกัน ซึ่งทำให้คุณครูทุกท่านมีพลังชีวิตกลับมาทำงานรับใช้พระศาสนจักรในโรงเรียนและวัดของตนเองต่อไป

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ