ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007932893
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
464
4513
18928
104380
116621
7932893
Your IP: 3.218.67.1
2020-02-28 03:43

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ชุมนุมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 26
ชุมนุมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 26

      เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2017 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรีจัดชุมนุมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 26 โอกาสวันครูคำสอนไทย ในหัวข้อ "ย้อนรอยอดีตและเฝ้ามองขอบฟ้าใหม่แห่งอนาคตด้วยความหวัง” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560/2017 ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา และหมู่บ้านโปรตุเกส โดยมีครูคำสอนมาร่วมชุมนุมทั้งสิ้น 47 คน และในโอกาสนี้พระสังฆราชปัญญา ปัญญา กฤษเจริญ ได้ให้เกียรติมาอวยพรให้กับบรรดาครูคำสอนที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ก่อนออกเดินทางไปแสวงบุญในวันนี้ด้วย

    จุดประสงค์ในการจัดการชุมนุมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกำลังใจให้กับครูคำสอน รวมถึงการสร้างเสริมชีวิตฝ่ายจิตและการเพิ่มพูนความเชื่อ ความศรัทธา และความชื่นชมยินดีในชีวิตให้แก่กันและกัน เพื่อให้ครูคำสอนเป็นประจักษ์พยานความเชื่อที่มีชีวิต (เทียบ ยก.2:17) เพื่อให้ครูคำสอนมีความเชื่อที่มั่นคงเข้มแข้งต่อไป (เทียบ คส.2:7) และสามารถถ่ายทอดความเชื่อนั้นไปสู่บรรดาเด็ก ๆ ทั้งด้วยการกระทำและคำพูด (EN 21)

     สำหรับกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันในวันนี้ เริ่มต้นด้วยการภาวนาทำวัตรเช้าและทานอาหารเช้าและทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน ฟังการบรรยายในหัวข้อ "ย้อนรอยอดีตและเฝ้ามองขอบฟ้าใหม่แห่งอนาคตด้วยความหวัง” โดยคุณพ่อไพศาล ยอแซฟ จิตตาธิการ ผู้นำการแสวงบุญได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยแรกเริ่ม และในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันครูคำสอน คุณพ่อได้ให้ข้อคิดที่สำคัญคือ ให้เรามองอดีตด้วยด้วยความกตัญญู..ดำเนินชีวิตในปัจจุบันด้วยความกระตือรือร้น และก้าวเดินต่อไปด้วยการเป็น "ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่" หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านโปรตุเกส ล่องเรือ ทานอาหารเที่ยงชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองอยุธยา เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำของชาวอยุธยา และหลังจากนั้นเดินทางกลับราชบุรีอย่างสวัสดิภาพ

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ