ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007932733
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
304
4513
18768
104220
116621
7932733
Your IP: 3.218.67.1
2020-02-28 02:38

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม
         พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส ได้ประกาศให้วันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันฆราวาสไทย เพราะนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประกาศแต่งตั้งบุญราศีไทย ในวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (ปีนี้ครบ 28 ปี) และ 5 ใน 7 บุญราศีแห่งสองคอนเป็นฆราวาส พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยตั้งใจที่จะส่งเสริมบทบาทฆราวาสในงานอภิบาลและงานประกาศข่าวดียิ่งขึ้น ดังที่ปรากฏอยู่ใน กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015 ว่า “ให้คริสตชนฆราวาสได้รับการอบรมด้านความเชื่อ โดยมีกระบวนการอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ การดำเนินชีวิต และการปฏิบัติพันธกิจเพื่อการประกาศข่าวดี...” (ข้อ 36)

ครูคำสอนโยเซฟ  อุทัย พงศ์ภูมิ       ตามปกติ วันครูคำสอนไทย คือ 16 ธันวาคม เพราะเป็นวันที่ครูคำสอนฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ ได้พลีชีวิตเป็นมรณสักขี เมื่อ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1940 (77 ปีมาแล้ว)

      ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2016 พระคาร์ดินัลโอลันโด เกวเวโด, OMI ชาวฟิลิปปินส์ เป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์ของมรณสักขี 17 องค์แห่งลาว ที่อาสนวิหารพระหฤทัย นครเวียงจันทน์ (ฉลองวันที่ 16 ธันวาคม เช่นเดียวกัน) ในจำนวนนี้มี ครูคำสอนโยเซฟ อุทัย พงศ์ภูมิ (ค.ศ. 1933-1961) เป็นคนบ้านคำเกิ้ม จ.นครพนม ด้วย จึงเป็นที่น่ายินดี ที่เรามีครูคำสอนบุญราศีไทยเพิ่มขึ้น

      ในโอกาสวันครูคำสอนไทย จึงขอพี่น้องภาวนาให้บรรดาครูคำสอน

      ขอให้ครูคำสอนภูมิใจที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ ร่วมพันธกิจของพระศาสนจักร

      ขอบรรดาพระสงฆ์ และนักบวช ช่วยกันส่งเสริมบทบาทครูคำสอนทั้งในโรงเรียนคาทอลิกและเขตวัด ให้มีความรู้ข้อคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร อบรมด้านพระวาจา สร้างชุมชนวัดให้มีชีวิตชีวา และมีความภูมิใจในการทำหน้าที่ ศิษย์ธรรมทูต ตามแบบอย่างของบุญราศีฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม


ครูคำสอนไทย

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ