ศึกษาดูงาน RCIA ณ อัครสังฆมณฑลสังคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

posted by: http://www.thaicatechesis.com
ฮิต: 1085

ศึกษาดูงาน RCIA ณ อัครสังฆมณฑลสังคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
        คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ จัดให้คณะกรรมการฯ พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และคริสตชนฆราวาส ศึกษาดูงาน RCIA ณ อัครสังฆมณฑลสังคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้นำ และคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน คณะคาร์เมไลท์ เป็นผู้ช่วยประสานงานกับศูนย์คริสตศาสนธรรมของอัครสังฆมณฑลสิงคโปร์  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 3 ธันวาคม 2017

โดยมีคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ และคุณเทวี เหลืองธาดา บริษัทอับรอดอินเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำทัวร์ขณะศึกษาดูงานฯ และมีผู้ร่วมคณะศึกษาดูงานฯ 45 ท่าน ได้แก่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 7 ท่าน สังฆมณฑลเชียงใหม่ 2 ท่าน สังฆมณฑลนครราชสีมา 10 ท่าน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 4 ท่าน สังฆมณฑลราชบุรี 4 ท่าน สังฆมณฑลอุบลราชธานี 2 ท่าน  สังฆมณฑลอุดรธานี 3 ท่าน คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 4 ท่าน คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 3 ท่าน   คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี 1 ท่าน  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซาเลเซียน) 1ท่าน คณะลาซาล ซิสเตอร์ 1 ท่าน  คณะคาร์เมไลท์ 1 ท่าน และ ผู้นำทัวร์ 2 ท่าน

:::: ชมภาพและอ่านรายงานข่าว ::::
(รายงานข่าวโดย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ  และนายจักรายุทธ เอี่ยมละออ แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008064110
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1123
3344
8158
122935
112662
8064110
Your IP: 18.232.51.69
2020-03-31 08:10

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725