ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007489214
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
156
11207
20007
93381
129662
7489214
Your IP: 3.226.254.115
2019-11-19 01:32

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ศึกษาดูงาน RCIA ณ อัครสังฆมณฑลสังคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
        คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ จัดให้คณะกรรมการฯ พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และคริสตชนฆราวาส ศึกษาดูงาน RCIA ณ อัครสังฆมณฑลสังคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้นำ และคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน คณะคาร์เมไลท์ เป็นผู้ช่วยประสานงานกับศูนย์คริสตศาสนธรรมของอัครสังฆมณฑลสิงคโปร์  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 3 ธันวาคม 2017

โดยมีคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ และคุณเทวี เหลืองธาดา บริษัทอับรอดอินเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำทัวร์ขณะศึกษาดูงานฯ และมีผู้ร่วมคณะศึกษาดูงานฯ 45 ท่าน ได้แก่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 7 ท่าน สังฆมณฑลเชียงใหม่ 2 ท่าน สังฆมณฑลนครราชสีมา 10 ท่าน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 4 ท่าน สังฆมณฑลราชบุรี 4 ท่าน สังฆมณฑลอุบลราชธานี 2 ท่าน  สังฆมณฑลอุดรธานี 3 ท่าน คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 4 ท่าน คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 3 ท่าน   คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี 1 ท่าน  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซาเลเซียน) 1ท่าน คณะลาซาล ซิสเตอร์ 1 ท่าน  คณะคาร์เมไลท์ 1 ท่าน และ ผู้นำทัวร์ 2 ท่าน

:::: ชมภาพและอ่านรายงานข่าว ::::
(รายงานข่าวโดย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ  และนายจักรายุทธ เอี่ยมละออ แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ