Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInเพลงสุขที่เป็นผู้ให้

(เทียบ กจ. 20:35)


(ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี 2017 )

1.พระเจ้านำให้เรามาอยู่ร่วมกัน    เพื่อให้เราได้แบ่งปันสิ่งที่มี
ภาวนา เชื่อศรัทธา ทำความดี     รัก รับใช้ น้องพี่ด้วยชื่นบาน

2.ขอเพียงเรามีใจพร้อมจะให้    ให้ทุกสิ่งด้วยเต็มใจไม่เดียดฉันท์
พระจะทรงเพิ่มพูนให้ในทุกวัน    มีเพียงพอเธอฉันทุกวันไป

**เหมือนเด็กน้อยที่นำของมาแบ่งปัน    ปลาสองตัวปังเพียงห้าก้อนเท่านี้
พระเยซูรับไว้ด้วยยินดี            ทรงเพิ่มพูนทวีให้ทุกคน
และตัวฉันอยากจะเป็นเหมือนเด็กน้อย      มีความฝันอยากให้โลกนี้สดใส
มาช่วยกันสร้างความสุขในหัวใจ             พร้อมจะให้แก่ทุกคนด้วยยินดี

3.เพราะการให้นั้นเป็นสุขกว่าการรับ    ให้ความรัก ให้โอกาส ให้รอยยิ้ม
ให้แรงใจ ให้อภัย ด้วยรักจริง          ขอทุกสิ่งทำด้วยรักพระเยซู


    *จัดจาดีด๊าดา จัดจาดีด๊าดา จัดจาดีด๊าดา มาให้กันเถอะ*
    สุขที่เป็นผู้ให้ เพราะการให้ย่อมเป็นสุขกว่าการรับDownload  เพลงสุขที่เป็นผู้ให้ : ดนตรี