อบรมครูคำสอนราชบุรี

พิมพ์
posted by: Administrator
ฮิต: 2327

อบรมครูคำสอนราชบุรี
อบรมครูคำสอนราชบุรี

       ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรมฝึกปฏิบัติการสอนคำสอน ครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2014 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" จ.นครปฐม  โดยมีคุณพ่อไพยง  มนิราช และคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  เป็นวิทยากร มีคุณครูเข้าร่วม จำนวน 57 คน


      จากหัวข้อการศึกษาพระคัมภีร์ในสังฆมณฑลราชบุรีประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้กำหนดให้ศึกษาพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น  การอบรมในครั้งนี้จึงเน้นให้คุณครูได้ศึกษาพระคัมภีร์และสามารถสร้างบทเรียนเพื่อนำไปถ่ายถอดให้กับเด็ก ๆ ได้

      คุุณพ่อไพยง  มนิราช  อุปสังฆราช  ได้ให้ความรู้เรื่อง "การประกาศพระวรสารใหม่" โดยมุ่งเน้นให้คุณครูได้ปรับตัว ปรับวิธีการต่าง ๆ ในการสอน การถ่ายทอดความเชื่อ ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในปัจจุบัน

      คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  ได้พูดถึงภาพรวมของพระวรสารนักบุญยอห์น  และยกตัวอย่างบทเรียน  กิจกรรมและวิธีการต่าง ๆ ซึ่งสามารถจะนำไปใช้สอนเด็ก ๆ ได้ 

      คุณครูผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมมือกัน  จัดทำบทเรียนจากพระวรสารของนักบุญยอห์นทั้ง 21 บท  ซึ่งจะได้นำเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.kamsondeedee.com ของศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบรรดาครูคำสอนผู้สนใจอื่น ๆ ด้วย

     โอกาสนี้ พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยกับครูคำสอนและเป็นปรธานในพิธีบุชาขอบพระคุณ  มอบใบประกาศ ปิดการอบรมครูคำสอนในครั้งนี้ด้วย

### วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ ###
1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)

2014_19-21jun00001.JPG 2014_19-21jun00002.JPG 2014_19-21jun00003.JPG

2014_19-21jun00004.JPG 2014_19-21jun00005.JPG 2014_19-21jun00006.JPG

2014_19-21jun00007.JPG 2014_19-21jun00008.JPG 2014_19-21jun00009.JPG

2014_19-21jun00010.JPG 2014_19-21jun00011.JPG 2014_19-21jun00012.JPG

2014_19-21jun00013.JPG 2014_19-21jun00014.JPG 2014_19-21jun00015.JPG

2014_19-21jun00016.JPG 2014_19-21jun00017.JPG 2014_19-21jun00018.JPG

2014_19-21jun00019.JPG 2014_19-21jun00020.JPG 2014_19-21jun00021.JPG

2014_19-21jun00022.JPG 2014_19-21jun00023.JPG 2014_19-21jun00024.JPG

2014_19-21jun00025.JPG 2014_19-21jun00026.JPG 2014_19-21jun00027.JPG

2014_19-21jun00028.JPG 2014_19-21jun00029.JPG 2014_19-21jun00030.JPG

2014_19-21jun00031.JPG 2014_19-21jun00032.JPG 2014_19-21jun00033.JPG

2014_19-21jun00034.JPG 2014_19-21jun00035.JPG 2014_19-21jun00036.JPG

2014_19-21jun00037.JPG 2014_19-21jun00038.JPG 2014_19-21jun00039.JPG

2014_19-21jun00040.JPG 2014_19-21jun00041.JPG 2014_19-21jun00042.JPG

2014_19-21jun00043.JPG 2014_19-21jun00044.JPG 2014_19-21jun00045.JPG

2014_19-21jun00046.JPG 2014_19-21jun00047.JPG 2014_19-21jun00048.JPG

2014_19-21jun00049.JPG 2014_19-21jun00050.JPG 2014_19-21jun00051.JPG

2014_19-21jun00052.JPG 2014_19-21jun00053.JPG 2014_19-21jun00054.JPG

2014_19-21jun00055.JPG 2014_19-21jun00056.JPG 2014_19-21jun00057.JPG

2014_19-21jun00058.JPG 2014_19-21jun00059.JPG 2014_19-21jun00060.JPG

2014_19-21jun00061.JPG 2014_19-21jun00062.JPG 2014_19-21jun00063.JPG

2014_19-21jun00064.JPG 2014_19-21jun00065.JPG 2014_19-21jun00066.JPG

2014_19-21jun00067.JPG 2014_19-21jun00068.JPG 2014_19-21jun00069.JPG

2014_19-21jun00070.JPG 2014_19-21jun00071.JPG 2014_19-21jun00072.JPG

2014_19-21jun00073.JPG 2014_19-21jun00074.JPG 2014_19-21jun00075.JPG

2014_19-21jun00076.JPG 2014_19-21jun00077.JPG 2014_19-21jun00078.JPG

2014_19-21jun00079.JPG 2014_19-21jun00080.JPG 2014_19-21jun00081.JPG

2014_19-21jun00082.JPG 2014_19-21jun00083.JPG 2014_19-21jun00084.JPG

2014_19-21jun00085.JPG 2014_19-21jun00086.JPG 2014_19-21jun00087.JPG

2014_19-21jun00088.JPG 2014_19-21jun00089.JPG 2014_19-21jun00090.JPG

2014_19-21jun00091.JPG 2014_19-21jun00092.JPG 2014_19-21jun00093.JPG

2014_19-21jun00094.JPG 2014_19-21jun00095.JPG 2014_19-21jun00096.JPG

2014_19-21jun00097.JPG 2014_19-21jun00098.JPG 2014_19-21jun00099.JPG

2014_19-21jun00100.JPG 2014_19-21jun00101.JPG 2014_19-21jun00102.JPG

2014_19-21jun00103.JPG 2014_19-21jun00104.JPG 2014_19-21jun00105.JPG

2014_19-21jun00106.JPG 2014_19-21jun00107.JPG 2014_19-21jun00108.JPG

2014_19-21jun00109.JPG 2014_19-21jun00110.JPG 2014_19-21jun00111.JPG

2014_19-21jun00112.JPG 2014_19-21jun00113.JPG 2014_19-21jun00114.JPG

2014_19-21jun00115.JPG 2014_19-21jun00116.JPG 2014_19-21jun00117.JPG

2014_19-21jun00118.JPG 2014_19-21jun00119.JPG 2014_19-21jun00120.JPG

2014_19-21jun00121.JPG 2014_19-21jun00122.JPG 2014_19-21jun00123.JPG

2014_19-21jun00124.JPG 2014_19-21jun00125.JPG 2014_19-21jun00126.JPG

2014_19-21jun00127.JPG 2014_19-21jun00128.JPG 2014_19-21jun00129.JPG

2014_19-21jun00130.JPG 2014_19-21jun00131.JPG 2014_19-21jun00132.JPG

2014_19-21jun00133.JPG 2014_19-21jun00134.JPG 2014_19-21jun00135.JPG

2014_19-21jun00136.JPG 2014_19-21jun00137.JPG 2014_19-21jun00138.JPG

2014_19-21jun00139.JPG 2014_19-21jun00140.JPG 2014_19-21jun00141.JPG

2014_19-21jun00142.JPG 2014_19-21jun00143.JPG 2014_19-21jun00144.JPG

2014_19-21jun00145.JPG 2014_19-21jun00146.JPG 2014_19-21jun00147.JPG

2014_19-21jun00148.JPG 2014_19-21jun00149.JPG 2014_19-21jun00150.JPG

2014_19-21jun00151.JPG 2014_19-21jun00152.JPG 2014_19-21jun00153.JPG

2014_19-21jun00154.JPG 2014_19-21jun00155.JPG 2014_19-21jun00156.JPG

2014_19-21jun00157.JPG 2014_19-21jun00158.JPG 2014_19-21jun00159.JPG

2014_19-21jun00160.JPG