ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007229038
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
573
2375
573
83690
104587
7229038
Your IP: 35.172.100.232
2019-09-22 06:22

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.3
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.3   

           เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี จัดการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.3 ในสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี  ในหัวข้อ " วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจชีวิต กับวิกฤตแห่งความเชื่อ " มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน  มีคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชรและคุณพ่อเกรียงศักดิ์  ประสูตรแสงจันทร์  เป็นวิทยากร

        วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นโอกาสให้นักเรียนคาทอลิกชั้น ม.3 ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรี ได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีในฐานะที่มีความเชื่อเดียวกัน และมีโอกาสในไตร่ตรองชีวิตความเชื่อของคาทอลิก  เพื่อการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ในอนาคตจะได้มีความเชื่อที่เติบโตและเข้มแข็งขึ้นไปพร้อม ๆ กัน  โดยเนื้อหาสาระสำคัญให้เด็ก ๆ ได้ไตร่ตรองใน 3 ประเด็นคือ  วัยรุ่นกับครอบครัว  วัยรุ่นกับสังคม และวัยรุ่นกับศาสนา

         กิจกรรมเริ่มด้วยการทำความรู้จักเพื่อน ๆ ด้วยการแนะนำตัวแต่ละคนพร้อมบอกว่า "ชอบนั่งตรงไหนเวลาไปวัด"   จากนั้นเป็นการล่าลายเซนต์เพื่อน ๆ คาทอลิก  20  คุณสมบัติ  เช่น  มีศาสนนามนักบุญเทเรซา   ล้างบาปตั้งแต่เด็ก  บ้านอยู่ใกล้วัด   สวดภาวนาก่ิอนนอน... ฯลฯ

         เข้าสู่เนื้อหาช่วงที่ 1  คุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร  ได้ตั้งคำถาม  และแบ่งกลุ่มเด็ก ๆ เพื่อช่วยกันแสดงความคิดเห็นจากคำถาม 1.  วัยรุ่นคือใคร   2.วัยรุ่นต้องการอะไร  3.มีอะไรเป็นของเราบ้าง  4.พ่อ-แม่ให้อะไรเราบ้าง  5.เราจะให้อะไรพ่อแม่บ้าง

         ในช่วงช่วงที่ 2 คุณพ่อเกรียงศักดิ์  ประสูตรแสงจันทร์  ได้นำเสนอคลิปวิดีโอ แม่หมี - ลูกหมี และสิงโต  และแบ่งกลุ่มให้ไตร่ตรองข้อคิดและนำเสนอ

    บรรดาเด็ก ๆ ได้มีโอกาสไตร่ตรองถึงการดำเนินชีวิตจากกิจกรรมต่าง ๆ มีเวลาได้หยุดคิดถึงและมองตนเอง สังคม  ครอบครัว  และความเชื่อที่ได้รับมาและจะเป็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของสังคม  อนาคตของพระศาสนจักรต่อไป

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ