Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

กิจกรรมอัครสาวก 12 คน ในงานชุมนุมปีแห่งความเชื่อระดับชาติกิจกรรมอัครสาวก 12 คน ในงานชุมนุมปีแห่งความเชื่อระดับชาติ
      เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2013 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตสาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  ร่วมจัดกิจกรรมในงานชุมนุมนักเรียนและเยาวชนโอกาสปีแห่งความเชื่อ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม มีเด็ก ๆ และเยาวชนมาร่วมในงานนี้เป็นจำนวนมาก  โดยทางศูนย์ฯได้ได้จัดกิจกรรมฐาน "อัครสาวก 12 คนแบบอย่างแห่งความเชื่อ"  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับอัครสาวกทั้ง 12 คนของพระเยซูเจ้าและได้เรียนรู้จักชีวิตของอัครสาวกซึ่งเป็นแบบอย่างของผู้มีความเชื่อในพระเจ้าด้วยการเป็นพยานด้วยชีวิต

ซึ่งแบ่งกิจกรรมย่อยในฐานเป็น 7 กิจกรรมคือ 1.ต่อจิ๊กซอว์รูปอัครสาวก 2.ตอบคำถามประวัติอัครสาวก 3.ทายภาพอัครสาวก 4.จับคู่วันฉลองของอัครสาวก 5.ทายสัญลักษณ์ของอัครสาวก 6.ทายอาชีพของอัครสาวก 7.เหตุการณ์สำคัญของอัครสาวก ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่เด็ก ๆ ก็ได้รู้จักอัครสาวกโดยผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

2013_19jul01.JPG 2013_19jul02.JPG 2013_19jul03.JPG

2013_19jul04.JPG 2013_19jul05.JPG 2013_19jul06.JPG

2013_19jul07.JPG 2013_19jul08.JPG 2013_19jul09.JPG

2013_19jul10.JPG 2013_19jul11.JPG 2013_19jul12.JPG

2013_19jul13.JPG 2013_19jul14.JPG 2013_19jul15.JPG

2013_19jul16.JPG 2013_19jul17.JPG 2013_19jul18.JPG

2013_19jul19.JPG 2013_19jul20.JPG 2013_19jul21.JPG

2013_19jul22.JPG 2013_19jul23.JPG 2013_19jul24.JPG

2013_19jul25.JPG 2013_19jul26.JPG 2013_19jul27.JPG

2013_19jul28.JPG 2013_19jul29.JPG 2013_19jul30.JPG

2013_19jul31.JPG 2013_19jul32.JPG 2013_19jul33.JPG

2013_19jul34.JPG 2013_19jul35.JPG 2013_19jul36.JPG

2013_19jul37.JPG 2013_19jul38.JPG 2013_19jul39.JPG

2013_19jul40.JPG 2013_19jul41.JPG 2013_19jul42.JPG

2013_19jul43.JPG 2013_19jul44.JPG 2013_19jul45.JPG

2013_19jul46.JPG