Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

อบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี (เขตเหนือ)
อบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี (เขตเหนือ)

   เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2013 ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี  จัดอบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2013 ( เขตเหนือ ) ณ โรงเรียนนารีวุฒิ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อเอกมัย  เหลือหลาย คณะภราดาน้อยกาปูชิน เป็นวิทยากร ในหัวข้อ "เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อในชีวิตประจำวัน 2 " มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 175 คน

2013_29jun01.JPG 2013_29jun02.JPG 2013_29jun03.JPG

2013_29jun04.JPG 2013_29jun05.JPG 2013_29jun06.JPG

2013_29jun07.JPG 2013_29jun08.JPG 2013_29jun09.JPG

2013_29jun10.JPG 2013_29jun11.JPG 2013_29jun12.JPG

2013_29jun13.JPG 2013_29jun14.JPG 2013_29jun15.JPG

2013_29jun16.JPG 2013_29jun17.JPG 2013_29jun18.JPG

2013_29jun19.JPG 2013_29jun20.JPG 2013_29jun21.JPG

2013_29jun22.JPG 2013_29jun23.JPG 2013_29jun24.JPG

2013_29jun25.JPG 2013_29jun26.JPG 2013_29jun27.JPG

2013_29jun28.JPG 2013_29jun29.JPG 2013_29jun30.JPG

2013_29jun31.JPG 2013_29jun32.JPG 2013_29jun33.JPG

2013_29jun34.JPG 2013_29jun35.JPG 2013_29jun36.JPG

2013_29jun37.JPG 2013_29jun38.JPG 2013_29jun39.JPG

2013_29jun40.JPG 2013_29jun41.JPG 2013_29jun42.JPG

2013_29jun43.JPG