Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Bible Contest ครั้งที่ 11 สังฆมณฑลราชบุรี

2013 26 jan

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรีได้จัดกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ในโครงการไบเบิ้ล คอนเทสต์ ครั้งที่ 11 ขึ้น ณ โรงเรียนดรุณาราชุบรี ในหัวข้อศึกษาเรื่อง "พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก"

โดยจัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาชีวศึกษา โดยรูปแบบการแข่งขันแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไปตามวัย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 โรงเรียน บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

2013_26_jan01.JPG 2013_26_jan02.JPG 2013_26_jan03.JPG

2013_26_jan04.JPG 2013_26_jan05.JPG 2013_26_jan06.JPG

2013_26_jan07.JPG 2013_26_jan08.JPG 2013_26_jan09.JPG

2013_26_jan10.JPG 2013_26_jan11.JPG 2013_26_jan12.JPG

2013_26_jan13.JPG 2013_26_jan14.JPG 2013_26_jan15.JPG

2013_26_jan16.JPG 2013_26_jan17.JPG 2013_26_jan18.JPG

2013_26_jan19.JPG 2013_26_jan20.JPG 2013_26_jan21.JPG

2013_26_jan22.JPG 2013_26_jan23.JPG 2013_26_jan24.JPG

2013_26_jan25.JPG 2013_26_jan26.JPG 2013_26_jan27.JPG

2013_26_jan28.JPG 2013_26_jan29.JPG 2013_26_jan30.JPG

2013_26_jan31.JPG 2013_26_jan32.JPG 2013_26_jan33.JPG