Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

เชิญร่วมกิจกรรม "วันพระคัมภีร์" 10 ธันวาคม 2017
:::: สาส์นวันพระคัมภีร์ :::: คำแนะนำ :::: บทมิสซา :::: วจนพิธีกรรม ::::
แผ่นพับพระโอวาท พระเยซูเจ้าเพื่อการไตร่ตรอง (โดย แผนกพระคัมภีร์ฯกรุงเทพฯ)